top of page

Class Schedule

Sunday

2:30pm - 3:45pm Karate

3pm - 4pm Aikido (Advanced)

4pm - 5pm Aikido (Mixed Levels)

 

Monday

6:30pm - 8pm Karate (Advanced)

 

Wednesday

6pm - 8pm Open Mat

 

Thursday

6:30pm - 8pm Karate

 

Friday

6pm - 7pm Tai Chi

 

Saturday

9am - 10:30am Okinawan Goju Ryu

11am - 11:50am Aikido (Children/Youths)

12 noon - 1pm Aikido (Adults)

 

12 noon - 1:30pm Aiki Tai Chi (Open Mat Training) 

bottom of page